தீர்மானங்கள் அல்ல செயற்பாடுகளே முக்கியம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி

341 Views

#வட்டுக்கோட்டைத்தீர்மானம்2 #தந்தைசெல்வா #காசிஆனந்தன்

தீர்மானங்கள் அல்ல செயற்பாடுகளே முக்கியம்

தீர்மானங்கள் அல்ல செயற்பாடுகளே முக்கியம்| உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு | ILC | ilakku |

தந்தை செல்வா கொண்டுவந்த வட்டுக்கோட்டைத் தீர்மானம் பற்றிய ஓர் அலசலாகவும், கவிஞர் காசி ஆனந்தன் அவர்கள் அண்மையில் கொண்டுவந்த வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம்2 பற்றிய ஆழமான பார்வையை கொண்டதுமான செவ்வியாக அமைகின்றது


ilakku-weekly-epaper-141-august-01-2021

Leave a Reply