தொடர்புகளுக்கு

Contact us: 

Office:
UK Office
20 Henwood crescent
Tunbridgewells
Kent, UK
Phone Voice: 07904653968
Email: info@ilakku.org

    LATEST POSTS

    ஆப்கான் அகதிகளுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட 3,000 விசாக்களில் ஒன்று கூட வழங்கப்படாத நிலை

    ஆப்கான் அகதிகளுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட 3,000 விசாக்கள் வழங்கப்படும் என அவுஸ்திரேலிய அரசு உறுதியளித்திருந்த நிலையில், அதில் ஒரு விசா கூட பரிசீலிக்கப்படவில்லை என ஜலியன் ஹில் எனும் அவுஸ்திரேலிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அம்பலப்படுத்தியுள்ளார். இந்த...
    %d bloggers like this: