தொடர்புகளுக்கு

Contact us: 

Office:
UK Office
20 Henwood crescent
Tunbridgewells
Kent, UK
Phone Voice: 07904653968
Email: info@ilakku.org

    LATEST POSTS

    புதிய ஒழுங்கிற்குள் உலகை கொண்டு சென்ற உக்ரைன் போர் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ்...

    [youtube https://www.youtube.com/watch?v=YKq-WZmDNeI] புதிய ஒழுங்கிற்குள் உலகை கொண்டு சென்ற உக்ரைன் போர் உக்ரைன் போரானது உலகத்தை புதிதாக ஒழுங்குபடுத்திவருகின்றது. மீண்டும் பழைய நிலைக்கு திரும்பாத இந்த ஒழுங்கினால் உலகம் மிகப் பெரும் பொருளாதார மற்றும் உயிர்...
    %d bloggers like this: