இலங்கைத்தீவில் போராட்டம் புதியவடிவம் எடுத்துள்ளது! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | இலக்கு

இலங்கைத்தீவில் போராட்டம் புதியவடிவம் எடுத்துள்ளது!

இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் நிலை தொடர்பாக அலசும் ஒரு களமாக அமைகின்றது. கொழும்பில் நடைபெறும் தொடர் போராட்டம், இது ராஜபக்ச குடும்பம் மேற்கொள்ளும் நகர்வு, இலங்கை அரசின் எதிர்காலம் எப்படி அமைப்போகின்றது போன்ற பல முக்கிய விடையங்களை அலசும் களமாக இது அமைகின்றது

Tamil News