விடிவு தேடும் ஈழத்தமிழர்கள் | இரா.ம.அனுதரன்

384 Views
ஈழத்தமிழர்கள்
Weekly ePaper 175

விடிவு தேடும் ஈழத்தமிழர்கள்

அகதி வாழ்வின் அவலங்கள் ஈழத் தமிழர்களை விடாது துரத்தும் வகையில் தாய்த் தமிழகத்தை நோக்கிய புலம்பெயர்வு இன்று இலங்கைத் தீவு சந்தித்து நிற்கும் பொருளாதார நெருக்கடி எனும் புதிய பின்னணியில் மீண்டும் ஆரம்பமாகியுள்ளது…………முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்

1 COMMENT

  1. […] விடிவு தேடும் ஈழத்தமிழர்கள் அகதி வாழ்வின் அவலங்கள் ஈழத் தமிழர்களை விடாது துரத்தும் வகையில் தாய்த் தமிழகத்தை நோக்கிய புலம்பெயர்வு இன்று இலங்கைத் தீவு சந்தித்து நிற்கும்இந்த வார இலக்கு மின்னிதழ் 175 | ilakku Weekly ePaper 175: இன்றைய மின்னிதழ்; செய்திகள், ஆசிரியர் தலையங்கம், தாயகத்தளம், இந்தியத்தளம், அனைத்துலகத்தளம் ஆகிய தளங்களை தாங்கி வெளியாகி உள்ளது. மின்னிதழை முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும் https://www.ilakku.org/weekly-epaper-175-march-27/  […]

Leave a Reply