இன அழிப்பிற்கான நீதி எட்டாத வரை இன்னொரு இன அழிப்பை தடுக்க முடியாது | பாலமுருகன் அவர்கள் | செவ்வி |

247 Views

#இனவழிப்பு #தமிழ்இனவழிப்பு #ஆர்மீனியஇனப்படுகொலை #பாலமுருகன் #தமிழககளம் #இலக்கு #உயிரோடைத்தமிழ்_வானொலி

இன அழிப்பிற்கான நீதி எட்டாத வரை இன்னொரு இன அழிப்பை தடுக்க முடியாது | பாலமுருகன் அவர்கள் | செவ்வி | தமிழககளம் | இலக்கு | ILC

இன அழிப்பிற்கான நீதி எட்டாத வரை இன்னொரு இன அழிப்பை தடுக்க முடியாது: வழக்கறிஞரும் சமூக செயற்பாட்டாளருமான பாலமுருகன் அவர்கள் உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியின் தமிழகக்கள நிகழ்ச்சிக்கு வழங்கிய செவ்வி

ilakku Weekly Epaper 153 october 24 2021 Ad இன அழிப்பிற்கான நீதி எட்டாத வரை இன்னொரு இன அழிப்பை தடுக்க முடியாது | பாலமுருகன் அவர்கள் | செவ்வி |

Leave a Reply