இலங்கை அரசு மீது தொடர் அழுத்தங்கள் தேவை | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | ILC | இலக்கு

261 Views

#கோத்தபாய #இனவழிப்பு #இலங்கைஅரசு #ஆய்வாளர்அரூஸ் #உயிரோடைத்தமிழ்வானொலி #அரசியல்களம் #இலக்கு

இலங்கை அரசு மீது தொடர் அழுத்தங்கள் தேவை | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | ILC | இலக்கு

இலங்கை அரசு மீது தொடர் அழுத்தங்கள் தேவை: இலங்கை அரச தலைவரின் இராஜதந்திர பாதுகாப்பை காரணம் காட்டி நாம் எமது செயற்பாடுகளை நிறுத்தமுடியாது ஒரு போராடும் இனம் தொடர்ந்து இயங்கவேண்டியதே அத்தியாவசியமானது

இலங்கை அரசு மீது தொடர் அழுத்தங்கள் தேவை

Leave a Reply