தமிழகத்திலுள்ள ஈழ ஏதிலிகள் நிலை | நேர்காணல்| பேராசிரியர் முனைவர் அருட்தந்தை குழந்தை | ilakku | ILC

284 Views


#ஈழஏதிலிகள் #tamilRefugees #சிறப்புமுகாம் #ilakku

மிழகத்திலுள்ள ஈழ ஏதிலிகள் நிலை | நேர்காணல்| பேராசிரியர் முனைவர் அருட்தந்தை குழந்தை | ilakku | ILC

தமிழகத்திலுள்ள ஈழ ஏதிலிகள் (Tamil Refugees in Tamil Nadu)தொடர்பாக மிக நீண்ட காலமாகவே அக்கறையோடு செயலாற்றி வரும் பேராசிரியர் முனைவர் குழந்தை அவர்கள் பிரித்தானியாவிலிருந்து ஒலிபரப்பாகும் உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியின் தமிழகக் களத்துக்கு வழங்கிய நேர்காணல்

Leave a Reply