பிரேணை மறுப்பும் பிடிவாதப் போக்கும் | பி.மாணிக்கவாசகம்

462 Views
பிரேணை மறுப்பு
Weekly ePaper 173

பிரேணை மறுப்பும் பிடிவாதப் போக்கும்

போர்க்கால மனித உரிமை மீறல்கள், சர்வதேச மனிதாபிமான சட்ட மீறல்கள் மற்றும் போர்க் குற்றச் செயற்பாடுகளுக்குப் பொறுப்பு கூற வேண்டும். அவற்றால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளு க்கு உரிய நீதி வழங்கப்பட வேண்டும். நியாயமான இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். அத்தகைய வன் முறைகளும் வரையறையற்றச் செயற்பாடுகளும்…………..முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்

1 COMMENT

  1. […] பிரேணை மறுப்பும் பிடிவாதப் போக்கும் போர்க்கால மனித உரிமை மீறல்கள், சர்வதேச மனிதாபிமான சட்ட மீறல்கள் மற்றும் போர்க் குற்றச் செயற்பாடுகளுக்குப் பொறுப்பு கூற வேண்டும்.மின்னிதழை முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும் https://www.ilakku.org/weekly-epaper-173-march-13/ https://www.ilakku.org/  […]

Leave a Reply