இலக்கு-இதழ்-246-ஆகஸ்ட் 05 , 2023 | Ilakku Weekly ePaper 246

முழுமையாக மின்னிதழை பார்வையிட கீழே உள்ள இணைப்பை அல்லது படத்தை அழுத்தவும்:
Ilakku Weekly ePaper 246 | இலக்கு-இதழ்-246-ஆகஸ்ட் 05 , 2023 

Weekly ePaper 246

Ilakku Weekly ePaper 246 | இலக்கு-இதழ்-246-ஆகஸ்ட் 05 , 2023 

Ilakku Weekly ePaper 246 | இலக்கு-இதழ்-246-ஆகஸ்ட் 05 , 2023: இன்றைய மின்னிதழ்; செய்திகள், ஆசிரியர் தலையங்கம், தாயகத்தளம், மலையகம், புலம்பெயர்தளம், அனைத்துலகத்தளம், அறிவாயுதம் ஆகிய தளங்களை தாங்கி வெளியாகி உள்ளது.

கீழ் காணும் ஆக்கங்களைத் தாங்கி வெளியாகி உள்ளது

  • இனியாவது ஈழத்தமிழர் இறைமையைக் காப்பாற்ற வேண்டிய உங்கள் கடமையைச் செய்யுங்கள்! –ஆசிரியர் தலையங்கம்
  • ரணிலின் அரசியல் நகர்வுகளும் ராஜபக்ஷக்களின் எதிர்காலமும் – அகிலன்
  • தமிழ் இனத்தின் இருப்பை உறுதிப்படுத்த நிலங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்-மட்டு.நகரான்
  • நிவாரணம் வேண்டும் – துரைசாமி நடராஜா
  • இஸ்ரேலில் நடைபெறும் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களும் அதன் இனவாத சட்டங்களும் – தமிழில்: ஜெயந்திரன்
  • விடைபெற்ற எங்கள் விமல் அண்ணா ! – கானா பிரபா
  • பனை மரங்கள் வல்லரசு நாடுகளிலே வளர்ந்திருந்தால் நாம் பணத்தை வாரி இறைத்திருப்போம் – ஆர்தீகன்
  • நைஜெரின் இராணுவப்புரட்சி ஏன் பேசு பொருளாகின்றது? – வேல்ஸ் இல் இருந்து அருஸ்

சென்ற வார மின்னிதழை முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள இணைப்பை அழுத்தவும்