ஜெனீவாவும் தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும் | அரசியல் ஆய்வாளர் நிலாந்தன் செவ்வி | தாயகக்களம் | இலக்கு | ILC

665 Views


#TNA #சுமந்திரன் #மாவை #சிவி_விக்னேஸ்வரன் #நிலாந்தன்#கஜேந்திரகுமார் #சம்பந்தன் #ILC #இலக்கு

ஜெனீவாவும் தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும்

ஜெனீவா தொடர்பாக தமிழ் அரசியல் தலைவர்களினது அணுகுமுறை தொடர்பாக ஜெனீவாவும் தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும் என்ற என்ற உள்ளடக்கத்துடன் இந்த செவ்வியை, உயரோடைத் தமிழின் தாயகக்களம் வாராந்த நிகழ்ச்சிக்கு அரசியல் ஆய்வாளரும் எழுத்தாளருமான நிலாந்தன் அவர்கள் வழங்கியிருந்தார்

2 COMMENTS

Leave a Reply