அரசியல் கட்சிகளால் புறம்தள்ளப்பட்ட காணாமல் போனவர்கள் போராட்டம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | ILC

519 Views

#காணாமலாக்கப்பட்டஉறவுகள் #ஆய்வாளர்அரூஸ் #உயிரோடைத்தமிழ்வானொலி #அரசியல்களம் #இலக்கு

அரசியல் கட்சிகளால் புறம்தள்ளப்பட்ட காணாமல் போனவர்கள் போராட்டம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | ILC | இலக்கு

புறம்தள்ளப்பட்ட காணாமல் போனவர்கள் போராட்டம்:

தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் தமக்குள் மோதும் வேகத்தை காணாமல் போனவர்கள் போராட்டத்தில் காண்பிப்பதில்லை. இன்று இலங்கை அரசுக்கு காணாமல் போனவர்கள் போராட்டம் அனைத்துலக மட்டத்தில் மிகவும் சவாலான விடயமாக இருப்பது காணாமல் போனவர்கள் விவகாரமே என்பதை புலம்பெயர் அமைப்புகளும் மறந்துவிட்டன என்பது மிகவும் வருத்தமானது

காணாமல் போனவர்கள் போராட்டம்

காணாமல் போனவர்கள் போராட்டம்

Leave a Reply