உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 19 | ILC | Ilakku

275 Views

#மதிவதனி #மேதகு #இலக்கு #ஈழதேசத்துக்காய்ஒருதூரதேசம்பாகம் #உயிரோடைத்தமிழ்_வானொலி

உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 19 | இலக்கு |

ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 19: பெண் சாதனையாளர்களின் தியாகங்கள் அற்பணிப்புக்களின் தொகுப்பாக அமைகின்றது இந்த ஆக்கம். தமிழீழ வரலாற்றில் தேசியத் தலைவரின் துணைவி மதிவதனி அவர்களை நினைவுபடுத்துவதோடு போராளித் தாய்மார்களின் தியாகங்களுக்கான அர்ப்பணமாக இது தொடர்கின்றது

Leave a Reply