இந்தியாவுக்கு எதிரான சீனாவின் செயற்பாடுகள் | இலக்கு மின்னிதழ் 165 | Weekly Epaper

இந்தியாவுக்கு எதிரான சீனாவின் செயற்பாடு

இந்தியாவுக்கு எதிரான சீனாவின் செயற்பாடு: தெற்காசியக் கடலில் தனது சிறப்புரிமையை வலியுறுத்தும் இந்தியாவின் நிலைப் பாட்டுக்கு எதிராக மாலைதீவு, மற்றும் சிறீலங்கா போன்ற நாடுகளில் சீனாவின் செயற்பாடுகள் சவாலாக அமையும்……

முழுமையாக பார்வையிட…

இலக்கு மின்னிதழ் 165 ஜனவரி 15, 2022 | Weekly Epaper


மோடிக்கான தமிழ்க் கட்சிகளின் கடிதம் ஏற்படுத்தப் போகும் தாக்கங்கள் என்ன? – பேராசிரியர் கே.ரி.கணேசலிங்கம்

“என்ரை பிள்ளையை மீட்டுத் தாங்கோ” தாயின் உருக்கமான வேண்டுகோள் – பாலநாதன் சதீஸ்

இலங்கைக்கான விஜயத்தின் இறுதியில் சீன அமைச்சர் டில்லிக்குச் சொன்ன செய்தி – அகிலன்

1 COMMENT

  1. […] இந்தியாவுக்கு எதிரான சீனாவின் செயற்பாடு: தெற்காசியக் கடலில் தனது சிறப்புரிமையை வலியுறுத்தும் இந்தியாவின் நிலைப் பாட்டுக்கு எதிராக மாலைதீவு, மற்றும் சிறீலங்காமுழுமையாக பார்வையிட… https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-epaper-165-january-15-2022/  […]

Leave a Reply