கடன் வாங்கி நாட்டை நிர்வகிக்க முடியாது | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | ILC | இலக்கு

கடன் வாங்கி நாட்டை நிர்வகிக்க முடியாது

இலங்கையின் ஒரு மாத எரிபொருள் இறக்குமதிக்கு 500 மில்லியன் டொலர்கள் தேவைப்படுகையில் கடனால் மட்டும் நாட்டை நிர்வகிக்க முடியாது. அதேசமயம் மேற்குலகம் பொருளாதார போரை இழக்கிறதா

Tamil News