அடுத்தவரை குற்றம் சுமத்துவதன் மூலம் நாம் தப்பிவிட முடியாது | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி

354 Views

#wigneswaran #sumanthiran #TNA #Sampanthan #Gajendrakumar #TamilsGenocide #TamilsTorture

அடுத்தவரை குற்றம் சுமத்துவதன் மூலம் நாம் தப்பிவிட முடியாது | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி

அரசியல்வாதிகள் அடுத்தவரை குற்றம் சுமத்துவதன் மூலம் நாம் தப்பிவிட முடியாது ஒருவர் மீது ஒருவர் குற்றம் சுமத்துவதன் மூலம் தமது கடமைகளில் இருந்து தப்பிக்க முயல்வதே கடந்த பத்து வருடங்களில் நாம் பெற்ற அனுபவம்ilakku-Weekly-Epaper-146-September-05-2021

Leave a Reply