வாய்ப்பில்லாத மலையக இளைஞர்கள் | இலக்கு மின்னிதழ் 164 | Weekly Epaper

486 Views

வாய்ப்பில்லாத மலையக இளைஞர்கள்

வாய்ப்பில்லாத மலையக இளைஞர்கள்: தேசிய மட்ட வாய்ப்புகளில் இவர்கள் எந்தளவு உள்ளீர்க்கப்படுகின்றார்கள்? இவர்களின் சமூக அந்தஸ்து எவ்வாறுள்ளது?அரசியலில் உரிய இடம் இவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றதா? தலைமைத்துவ விடயங்களில் இவர்களின் வகிபாகம் என்ன?…

முழுமையாக பார்வையிட…
https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-epaper-164-january-08-2022/

Leave a Reply