யுத்தத்தின் பின் கிழக்கில் பெண்களின் அவலநிலை | இலக்கு மின்னிதழ் 165 | Weekly Epaper 165

கிழக்கில் பெண்களின் அவலநிலை
யுத்தத்தின் பின் கிழக்கில் பெண்களின் அவலநிலை: யுத்தத்தினால் தமது கணவன் மாரை இழந்த பெண்கள், ஏனைய பெண்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளை விட, மாறுபட்ட நிலையில் உள்ளது. வடக்கு, கிழக்கில் யுத்தத் தின் பின்னர்…

முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்

1 COMMENT

  1. […] யுத்தத்தின் பின் கிழக்கில் பெண்களின் அவலநிலை: யுத்தத்தினால் தமது கணவன் மாரை இழந்த பெண்கள், ஏனைய பெண்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளை விட, மாறுபட்ட நிலையில் உள்ளது.முழுமையாக பார்வையிட… https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-epaper-165-january-15-2022/ https://www.ilakku.org/  […]

Leave a Reply