இலங்கை மீதான தமது பிடியை ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்கமாட்டோம் – சீன | இலக்கு மின்னிதழ் 165 | Weekly Epaper 165

சீன இந்தியாவுக்கு எச்சரிக்கை
இலங்கை மீதான தமது பிடியை ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்கமாட்டோம் – சீன இந்தியாவுக்கு எச்சரிக்கை: சீன வெளி விவகார அமைச்சர் வாங் யீ தனது இலங்கை விஜயத்தின் இறுதியில் தெரிவித்த கருத்துக்கள்தான் இராஜதந்திர வட்டாரங்களில் சர்ச்சையை உருவாக்கியிருக்கிறது. கொழும்பில் அவர் தங்கியிருந்தது ஒரேயொரு பகல் பொழுதுதான்…

முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்