உக்ரைனில் மிகப்பெரும் பேரழிவு | வேல்ஸ் இல் இருந்து அருஸ்

401 Views

மிகப்பெரும் பேரழிவு

உக்ரைனில் மிகப்பெரும் பேரழிவு

களமுனையை பொறுத்தவரையில் இரு தரப்பும் சேதங்களை சந்தித்து வருகின்றன. முதல் நாள் போரில் உக்ரைன் வான்படை மற்றும் வான் எதிர்ப்பு படையினர் கடுமையான இழப்புக்களை சந்தித்த போதும், அவர்களின் எஞ்சியிருந்ததாக்குதல் விமானங்களும்……….முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்

1 COMMENT

  1. […] உக்ரைனில் மிகப்பெரும் பேரழிவு: களமுனையை பொறுத்தவரையில் இரு தரப்பும் சேதங்களை சந்தித்து வருகின்றன. முதல் நாள் போரில் உக்ரைன் வான்படை மற்றும் வான் எதிர்ப்பு படையினர் கடுமையான இழப்புக்களை சந்தித்த போதும், அவர்களின் எஞ்சியிருந்த தாக்கு தல் விமானங்களும்மின்னிதழை முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும் https://www.ilakku.org/weekly-epaper-173-march-13/ https://www.ilakku.org/  […]

Leave a Reply