தமிழ் மக்களின் ஒற்றுமையற்ற தன்மை உலககறிந்த விடயம் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | ILC | இலக்கு

94 Views

#தமிழர்கள்அரசியல்கோரிக்கை #ஆய்வாளர்அரூஸ் #உயிரோடைத்தமிழ்_வானொலி #அரசியல்களம் #இலக்கு

தமிழ் மக்களின் ஒற்றுமையற்ற தன்மை உலககறிந்த விடயம் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | ILC |இலக்கு

தமிழ் மக்களின் ஒற்றுமையற்ற தன்மை உலககறிந்த விடயம்: தமிழர்கள் ஒன்றுபட்டாலே உலகம் அவர்களின் அரசியல் கோரிக்கைக்கு செவிசாய்க்கும் என்ற அறிவுரையை அனைத்துலக பிரதிநிதிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தும் நிலையில் தமிழ் மக்களின் ஒருங்கிணைவற்ற தன்மை காணப்படுவது எம்மை மேலும் பலவீனப்படுத்தும்

தமிழ் மக்களின் ஒற்றுமையற்ற தன்மை உலககறிந்த விடயம்

Leave a Reply