த.தே.கூட்டமைப்பின் இரட்டையர்களின் போக்கு தமிழர் நிலையில் ஒரு கேள்வி ஏற்படுகின்றது! | ILC

238 Views

#GLPeiris #SumanthiranAgainstTamils #GotabayaAgainstTamils #TNA த.தே.கூட்டமைப்பின் இரட்டையர்களின் போக்கு தமிழர் நிலையில் ஒரு கேள்வி ஏற்படுகின்றது! | அரசியல் ஆய்வாளர் திரு திருச்செல்வம்

TNA போக்கு தமிழர் நிலையில் ஒரு கேள்வி ஏற்படுகின்றது, இலங்கை தற்போது கொரோனா பெரும்தொற்று அச்சுறுத்தல் ஒரு பக்கம் உச்சத்தில் இருக்க, மறுபக்கம் அவசர அவசமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அமைச்சரவவை மாற்றம் பற்றிய ஆய்வும், கூட்டமைப்பு குறிப்பாக சுமந்திரன் அரசுடன் மேற்கொள்ளும் இரகசிய உறவின் நோக்கம் பற்றியும் இன்றைய ஆய்வு விரிவாக ஆராய்கின்றது

1 COMMENT

Leave a Reply