மேற்குலகத்தின் ஆயிரம் தடைகளுக்கு ஒரு வரியில் பதில் சொன்ன பூட்டீன் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ்

886 Views

 

மேற்குலகத்தின் ஆயிரம் தடைகளுக்கு ஒரு வரியில் பதில் சொன்ன பூட்டீன் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | ILC | இலக்கு

ரஷ்ய அதிபர் நகர்த்திய வியூகம்

நட்பு நாடுகளின் பட்டியலில் இல்லாத நாடுகள் ரஷ்யாவின் நாணயமான ரூபிளில் தான் எரிபொருட்களை வாங்க வேண்டும் என ரஷ்ய அதிபர் நகர்த்திய வியூகம் மேற்குலகத்தின் அத்தனை தடைகளுக்கும் பாரிய பதிலடியாக அமைந்துள்ளது

வடக்கு கிழக்கை கைப்பற்ற முயல்கின்றதா

Leave a Reply