ரஸ்ய விமானம் கடலில் வீழ்ந்து விபத்து

ரஸ்ய விமானம் கடலில் வீழ்ந்து விபத்து – 28 பேர் பயணித்ததாக தகவல்

26 4602 Остров RP67919 696x464 1 ரஸ்ய விமானம் கடலில் வீழ்ந்து விபத்து

ரஸ்ய விமானமொன்று 28 பேருடன் கடலில் வீழ்ந்துள்ளது.
28பேருடன் பயணித்த ஏஎன்26 விமானம் ஓகோட்ஸ்க் கடல்பகுதியில் விழுந்துள்ளது என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
விமானம் விழுந்துள்ள பகுதிக்கு பலகப்பல்களை அனுப்பியுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இலக்கு இந்த வார மின்னிதழ் 137

ilakku Weekly Epaper 137 July 04 2021 ரஸ்ய விமானம் கடலில் வீழ்ந்து விபத்து