பெண்களின் விடுதலைக்காக உலக அளவில் ஒன்றிணைவோம் | ஓவியா – புதிய குரல் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர்

பெண்களின் விடுதலைக்காக உலக அளவில் ஒன்றிணைவோம் | தமிழககளம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு இந்தியா,

பெண் விடுதலைக்காக உலக அளவில் ஒன்றிணைவோம்

தமிழகத்தில் புதிய குரல் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளரான ஓவியா அவர்கள் ‘இலக்கு’ ஊடகத்திற்கு வழங்கிய பிரத்தியேக செவ்வி

Tamil News

Leave a Reply