சுபீட்ச நிலை அடைய மகாசங்கங்களின் அரசியல் தலையீடு இல்லாமல் இயங்கவேண்டும் | ஆய்வாளர் திருச்செல்வம்

76 Views

குடும்ப ஆட்சியின் கடைசிப் போராட்ட முயற்சி!

இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் நிலை தொடர்பாக அலசும் ஒரு களமாக அமைகின்றது. மீண்டும் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள அவசரகால நிலை, அதன் தாக்கம், ராஜபக்சா குடும்பத்தின் நெருக்கடி நிலை மற்றும் தற்போதய நெருக்கடியை பற்றிய பல முக்கிய விடையங்களை அலசும் களமாக இது அமைகின்றது

Tamil News

Leave a Reply