இந்தியா வடக்கு கிழக்கை கைப்பற்ற முயல்கின்றதா? | அரசியல்களம் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ்

தனது கோரிக்கைகளை படிப்படியாக நிறைவேற்றிவருகிறதா ரஷ்யா? | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | ILC | இலக்கு

தனது கோரிக்கைகளை படிப்படியாக நிறைவேற்றிவருகிறதா ரஷ்யா?

உக்ரைனின் ஆயுத தளவாட உற்பத்தி மையங்கள், வான்படை, கடற்படை, சிறப்பு படையணிகளை மெல்ல மெல்ல அளித்துவரும் ரஷ்யா உக்ரைனின் ஆயுதங்களை களைவது என்ற தனது திட்டத்தை நிறைவேற்றி வருகின்றதோ என்ன தோற்றப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது

கோரிக்கை