இந்தியா வடக்கு கிழக்கை கைப்பற்ற முயல்கின்றதா? | அரசியல்களம் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ்

இந்தியா வடக்கு கிழக்கை கைப்பற்ற முயல்கின்றதா?

பொருளாதார நெருக்கடிகளில் இருந்து தப்புவதற்காக இந்தியாவின் நிபந்தனைகளுக்கு எல்லாம் இலங்கை அடிபணிந்துள்ளதுடன் இந்தியாவின் எரிசக்தி துறை அமைச்சர் ஹர்தீப்சிங் பூரியே இலங்கையின் எரிபொருள் முகாமைத்துவத்தை கண்காணிப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது மேலும் தெரிந்துகொள்ள 

வடக்கு கிழக்கை கைப்பற்ற முயல்கின்றதா