இந்திய இராணுவ அதிகாரியும், அரசியல், பாதுகாப்புத் துறை ஆய்வாளருமான மேஜர் மதன் குமார் செவ்வி | ILC | ilakku

897 Views

#மேஜர்மதன்குமார் #MilindaMoragoda #SaveTamils

இந்திய இராணுவ அதிகாரியும், அரசியல், பாதுகாப்புத் துறை ஆய்வாளருமான மேஜர் மதன் குமார் செவ்வி | ILC |

பாதுகாப்புத் துறை ஆய்வாளருமான மேஜர் மதன் குமார் செவ்வி

இந்திய இராணுவ அதிகாரியும், அரசியல், பாதுகாப்புத் துறை ஆய்வாளருமான மேஜர் மதன் குமார் அவர்கள் பிரித்தானியாவிலிருந்து ஒலிபரப்பாகும் உயிரோடை தமிழ் வானொலியின் தாயகக்கள நிகழ்ச்சிக்கு வழங்கிய செவ்வி

இந்தியாவிற்கான தூதுவராக மிலிந்த மொரகொட நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். ஒரு சிரேஸ்ட அமைச்சராக இருந்தவர் அவர். இப்போது ஒரு தூதுவராக அனுப்பப்படுகி ன்றார். இந்த நியமனத்தை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள்?…..

 

Leave a Reply