அரசியலில் ஏமாற்றப்பட்டது எவ்வளவுகாலம்! உள்ளகப் பொறிமுறையால் தீர்வு இல்லையென்றால் ….| ILC | இலக்கு

545 Views

#சுமந்திரன் #TNA #தமிழரசுக்கட்சி #கோத்தாபாய #அரசியல்ஆய்வாளர்திருச்செல்வம் #அரசியல்களம் #உயிரோடைத்தமிழ்வானொலி #இலக்கு

அரசியலில் ஏமாற்றப்பட்டது எவ்வளவுகாலம்! உள்ளகப் பொறிமுறையால் தீர்வு இல்லையென்றால் வெளியாக பொறிமுறையினூடாகத் தீர்வு! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு

அரசியலில் ஏமாற்றப்பட்டது எவ்வளவுகாலம்! உள்ளகப் பொறிமுறையால் தீர்வு இல்லையென்றால் வெளியாக பொறிமுறையினூடாகத் தீர்வு!: இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் நிலை தொடர்பாக அலசும் ஒரு களமாக அமைகின்றது. குறிப்பாக சுமந்திரனின் வெளிநாட்டு விஜயம், இந்தியா கூட்டமைப்புக்கு விடுத்துள்ள அழைப்பு, இதன் பலன் இராஜதந்திர நகர்வுகள் போன்று பல முக்கிய விடைங்களை அலசும் களமாக இது அமைகின்றது

 

ilakku Weekly Epaper 158 November 28 2021 Ad அரசியலில் ஏமாற்றப்பட்டது எவ்வளவுகாலம்! உள்ளகப் பொறிமுறையால் தீர்வு இல்லையென்றால் ....| ILC | இலக்கு

Leave a Reply