ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 9 உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி | இலக்கு இணையம் | ilakku | ILC

251 Views

#போராளி #உயிரோடை #தமிழ்வானொலி #ILC #ilakku

உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 9
புலம்பெயர் தேசங்களில் வாழும் எம் உறவுகள் தாயகத்தில் நாம் அனுபவித்த துன்பங்கள், துயரங்களை, அர்ப்பணிப்புக்கள் என்றும் மறந்து போய்விடக் கூடாது, தாய் மொழியை பேணி பாதுகாத்தல் போன்ற விடைய்ஙகளில் இருந்து மாறிவிடக் கூடாது என்பதாக அமைகின்றது

ilakku-weekly-epaper-140-july-25-2021

Leave a Reply