உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 28 | ILC | Ilakku

ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 28

முள்ளிவாய்காலின் இறுதிக் கணங்களை கண்முன் கொண்டுவரும் இப்பதிவு, முள்ளிவாய்க்கால் இறுதி யுத்தத்தின் பின்னரான தொடரும் வலிகளை சுமந்து வருகின்றது இந்த ஒலிப்பதிவு

Tamil News