உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 27 | ILC | Ilakku

ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 27

முள்ளிவாய்காலின் இறுதிக் கணங்களை கண்முன் கொண்டுவரும் இப்பதிவு, அதன் வலிகளையும் வேதனைகளையும் வலிகளோடு சொல்லுகின்றது.

Tamil News