தினசரி எங்கோ ஓரிடத்தில் அரசாங்கத்துக்கெதிராகப் போராட்டம்! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | இலக்கு

118 Views

#கோத்தபாய #ஞானதேரர் #அரசியல்ஆய்வாளர்திருச்செல்வம் #அரசியல்களம் #உயிரோடைத்தமிழ்_வானொலி #இலக்கு

தினசரி எங்கோ ஓரிடத்தில் அரசாங்கத்துக்கெதிராகப் போராட்டம்! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு

தினசரி எங்கோ ஓரிடத்தில் அரசாங்கத்துக்கெதிராகப் போராட்டம்!: இலங்கையில் ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் பற்றியும், இராணுவ ஆட்சியை ஒத்தாக நடைபெற்றுவரும் கோத்தபாயவின் ஆட்சி அதிகாரங்கள் பற்றியும், சிங்கள மக்கள் மத்தியில் உருவாகியுள்ள ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிரான மனப்பாண்மை உட்பட்டதாக இந்த ஆய்வு அமைகின்றது

தினசரி எங்கோ ஓரிடத்தில் அரசாங்கத்துக்கெதிராகப் போராட்டம்

Leave a Reply