தினசரி எங்கோ ஓரிடத்தில் அரசாங்கத்துக்கெதிராகப் போராட்டம்! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | இலக்கு

#கோத்தபாய #ஞானதேரர் #அரசியல்ஆய்வாளர்திருச்செல்வம் #அரசியல்களம் #உயிரோடைத்தமிழ்_வானொலி #இலக்கு

தினசரி எங்கோ ஓரிடத்தில் அரசாங்கத்துக்கெதிராகப் போராட்டம்! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு

தினசரி எங்கோ ஓரிடத்தில் அரசாங்கத்துக்கெதிராகப் போராட்டம்!: இலங்கையில் ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் பற்றியும், இராணுவ ஆட்சியை ஒத்தாக நடைபெற்றுவரும் கோத்தபாயவின் ஆட்சி அதிகாரங்கள் பற்றியும், சிங்கள மக்கள் மத்தியில் உருவாகியுள்ள ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிரான மனப்பாண்மை உட்பட்டதாக இந்த ஆய்வு அமைகின்றது

தினசரி எங்கோ ஓரிடத்தில் அரசாங்கத்துக்கெதிராகப் போராட்டம்