எந்தக் குழு அமெரிக்காவுக்கு சென்றிருக்கிறது | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | ILC | இலக்கு

436 Views

#தமிழசுக்கட்சி #சுமந்திரன் #கோத்தாபாய #விக்னேஸ்வரன் #அரசியல்ஆய்வாளர்திருச்செல்வம் #அரசியல்களம் #உயிரோடைத்தமிழ்வானொலி #இலக்கு

எந்தக் குழு அமெரிக்காவுக்கு சென்றிருக்கிறது | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு

எந்தக் குழு அமெரிக்காவுக்கு சென்றிருக்கிறது: அமெரிக்காவின் அழைப்பின் பெயரில் தமிழசுக்கட்சியில் இருந்து அமெரிக்கா சென்றிருந்த சட்டத்தரணிகள் பயணம், அதன் நோக்கம் பற்றியும். புதிய அரசியல் அமைப்பு, கோத்தாபாய ராஜபக்ச ஆட்சி போன்ற பல விடையங்களை ஆராயும் களமாக அமைகின்றது

எந்தக் குழு அமெரிக்காவுக்கு சென்றிருக்கிறது

Leave a Reply