மே மாதம் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை பாதியாக வீழ்ச்சி – SLTDA

கடந்த மே மாதம் மொத்த 30,207 சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தந்துள்ளதாக இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகாரசபை (SLTDA) தெரிவித்துள்ளது.

ஏப்ரல் மாதத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 62,980 ஆக இருந்தது. மே மாதத்திற்கான எண்ணிக்கை ஒரு மாத காலத்தில் வருகை பாதியாகக் குறைந்துள்ளமையை காட்டுகிறது.

இதேவேளை ஜூன் 5 ஆம் திகதி வரை மொத்தமாக 383,036 சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகைத் தந்துள்ளதாக SLTDA தெரிவித்துள்ளது.

மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரித்துள்ளது;

சுற்றுலாத் துறையானது இலங்கைக்கு அந்நிய செலாவணியின் பெரும் பகுதியைக் கொண்டு வருவதால், குறைந்த சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கையானது அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு குறையும் என்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

Tamil News