இலங்கையை சிக்க வைக்க சீனா விரித்த வலை… | விரிவுரையாளர் ராஜ்குமார்

247 Views
சீனா விரித்த வலை
Weekly ePaper 175

இலங்கையை சிக்க வைக்க சீனா விரித்த வலை…

இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடி வந்தது எல்லோருக்கும் தெரியும். இந்தியாவிடம் கடன் வாங்கியது. இந்தியா கடனைக் கொடுப்பதற்கு முன்னர் நிபந்தனை விதித்தது. சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம் கடன் பெறவிருப்பது. இலங்கையில் கடன் தொகை…………முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்

1 COMMENT

  1. […] இலங்கையை சிக்க வைக்க சீனா விரித்த வலை… இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடி வந்தது எல்லோருக்கும் தெரியும். இந்தியாவிடம் கடன் வாங்கியது. இந்தியா கடனைக் கொடுப்பதற்கு முன்னர்மேலும் தெரிந்துகொள்ள https://www.ilakku.org/weekly-epaper-175-march-27/ https://www.ilakku.org/  […]

Leave a Reply