உரிமைகளை ஒடுக்குவதற்கு சட்டத்தை ஆயுதமாக பயன்படுத்தும் அரசாங்கம்! | சிறப்பு நேர்காணல் | ILC | இலக்கு

409 Views

#மனிதஉரிமைகள்நாள் #அம்பிகாசற்குருநாதன் #இலக்கு #உயிரோடைத்தமிழ்_வானொலி #தாயகக்களம்

உரிமைகளை ஒடுக்குவதற்கு சட்டத்தை ஆயுதமாக பயன்படுத்தும் அரசாங்கம்! | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | சிறப்பு நேர்காணல் | இலக்கு

உரிமைகளை ஒடுக்குவதற்கு சட்டத்தை ஆயுதமாக பயன்படுத்தும் அரசாங்கம்!: மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் ஆணையாளர் அம்பிகா சற்குருநாதன் சிறப்பு நேர்காணல்

சட்டத்தை ஆயுதமாக பயன்படுத்தும் அரசாங்கம்

Leave a Reply