சட்டவிரோத மீன்பிடி பாதிக்கப்படும் தமிழ் மீனவர்கள்

221 Views
சட்டவிரோத மீன்பிடி
ePaper 174

சட்டவிரோத மீன்பிடி பாதிக்கப்படும் தமிழ் மீனவர்கள்

இலங்கையின் வடக்கு கடற்பரப்பில் நிகழ்ந்து வரும் எல்லை தாண்டிய மீன்பிடி நடவடிக்கை யானது, அண்மைக்காலமாக, தமிழ்நாட்டு மீனவர்களால் எல்லை மீறிய வகையில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது………….முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்

1 COMMENT

  1. […] சட்டவிரோத மீன்பிடி பாதிக்கப்படும் தமிழ் மீனவர்கள் இலங்கையின் வடக்கு கடற்பரப்பில் நிகழ்ந்து வரும் எல்லை தாண்டிய மீன்பிடி நடவடிக்கை யானது, அண்மைக்காலமாக, தமிழ்நாட்டு மீனவர்களால் எல்லைமின்னிதழை முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும் https://www.ilakku.org/weekly-epaper-174-march-20/ https://www.ilakku.org/  […]

Leave a Reply