ஆசிய நாடுகளை நோக்கி திரும்பிய இலங்கை | அரசியல்களம் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | இலக்கு

ஆசிய நாடுகளை நோக்கி திரும்பிய இலங்கை

அனைத்துலக நாணய நிதியம் உடனடியான தீர்வை வழங்கி தற்போதைய அரசை காப்பாற்றாது என உணர்ந்துள்ள இலங்கை அரசு ஆசிய நாடுகளை நோக்கி தனது கவனத்தை திருப்பியுள்ளது. பல நாடுகள் உதவ முன்வந்துள்ளதன் பின்னனியில் இந்தியா உள்ளது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது

சர்வதேச நாணய நிதியம் இரண்டாம் கட்டமாக $167.2 மில்லியன் ஒதுக்கீடு | தினகரன்

Tamil News

Leave a Reply