பலவீனமான இலங்கை அரசை தமிழ்த் தரப்பு எப்படி கையாளப் போகிறது? | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | ILC | இலக்கு

இனப்படுகொலை நாள் அங்கீகரிப்பும் மரியபோல் சரணடைவும்

இலங்கையில் இடம்பெற்றது ஒரு இன அழிப்பு என்பதை கனேடிய அரசு ஏற்றுக்கொண்டது தமிழ் மக்களுக்கு புதிய நம்பிக்கைகளை கொடுத்துள்ள அதேசமயம் சிங்கள அரசுக்கு புதிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது

Tamil News