தமிழ்க் கட்சிகளின் முன்னெடுப்புஎவ்வாறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? | ஆய்வாளர் யதீந்திரா| தாயகக்களம்

559 Views

#தமிழ்க்_கட்சிகளின்_முன்னெடுப்பு #யதீந்திரா #உயிரோடைத்_தமிழ்_வானொலி #தாயகக்களம் #இலக்கு

https://www.ilakku.org/

https://www.ilakku.org/13-disappear-n…

தமிழ்க் கட்சிகளின் முன்னெடுப்பு எவ்வாறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? | அரசியல் ஆய்வாளர் யதீந்திரா நேர்காணல் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | தாயகக்களம் | இலக்கு

Tamil News

Leave a Reply