தமிழகத்திலும் பெரும் எழுச்சியுடன் இடம்பெற்றது மாவீரர் நாள்

214 Views

FimADbYaEAAYNlS தமிழகத்திலும் பெரும் எழுச்சியுடன் இடம்பெற்றது மாவீரர் நாள்

தமிழீழ மக்களனிள் தேசிய விடுதலையை கோரி  யுத்தத்தில் உயிர்நீத்த மாவீரர்களை  நினைவு கூரும் நிகழ்வுகள் தமிழகத்திலும் பெரும் எழுச்சியுடன் இடம்பெற்றது.

WhatsApp Image 2022 11 28 at 11.54.47 AM தமிழகத்திலும் பெரும் எழுச்சியுடன் இடம்பெற்றது மாவீரர் நாள்

WhatsApp Image 2022 11 28 at 10.52.10 AM 1 தமிழகத்திலும் பெரும் எழுச்சியுடன் இடம்பெற்றது மாவீரர் நாள்

WhatsApp Image 2022 11 27 at 7.41.38 PM தமிழகத்திலும் பெரும் எழுச்சியுடன் இடம்பெற்றது மாவீரர் நாள்WhatsApp Image 2022 11 27 at 7.32.02 PM தமிழகத்திலும் பெரும் எழுச்சியுடன் இடம்பெற்றது மாவீரர் நாள்

WhatsApp Image 2022 11 27 at 6.39.38 PM தமிழகத்திலும் பெரும் எழுச்சியுடன் இடம்பெற்றது மாவீரர் நாள்

Leave a Reply