பொருளாதாரப் பிரச்சினை அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டதா? | பேராசிரியர் கோபாலபிள்ளை அமிர்தலிங்கம்

389 Views

பொருளாதாரப் பிரச்சினை

பொருளாதாரப் பிரச்சினை அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டதா?

கொரோனாவுக்கு முன்னரும் அதற்குப் பின்னரும் அரசாங்கம் விடயங்களைக் கையாண்ட விதத்தைப் பார்க்கும் போது ஏனைய நாடுகள் கையாண்ட முறையை விட இலங்கை கையாண்ட முறை மோசமாக இருந்தது……………………முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்

1 COMMENT

  1. […] பொருளாதாரப் பிரச்சினை அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டதா? கொரோனாவுக்கு முன்னரும் அதற்குப் பின்னரும் அரசாங்கம் விடயங்களைக் கையாண்ட விதத்தைப் பார்க்கும் போது ஏனையமின்னிதழை முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும் https://www.ilakku.org/weekly-epaper-174-march-20/ https://www.ilakku.org/  […]

Leave a Reply