சமரை விடுத்து போரை வெல்ல முற்படுகின்றதா ரஷ்யா? | அரசியல்களம் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ்

310 Views

சமரை விடுத்து போரை வெல்ல முற்படுகின்றதா ரஷ்யா? | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | ILC | இலக்கு

விரைவில் ரஸ்யா போரை முடித்து விடும் என்ற மேற்குலகத்தின் எதிர்பார்ப்புக்களை பொய்யாக்குவதன் முலம் மேற்குலகம் ரஷ்யா மீது தொடுத்துள்ள பொருளாதார போரை அவர்களின் மீதே திருப்பிவிட ரஸ்யா முற்பட்டுள்ளது

Leave a Reply