எதிர்பார்ப்புக்களை நிறைவேற்றாத பாதீடு | பேராசிரியர் கோபாலபிள்ளை அமிர்தலிங்கம்

190 Views

#பேராசிரியர்கோபாலபிள்ளைஅமிர்தலிங்கம் #உயிரோடைத்தமிழ்வானொலி #தாயகக்களம் #இலக்கு

எதிர்பார்ப்புக்களை நிறைவேற்றாத பாதீடு | பேராசிரியர் கோபாலபிள்ளை அமிர்தலிங்கம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | தாயகக்களம் | இலக்கு

எதிர்பார்ப்புக்களை நிறைவேற்றாத பாதீடு: இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கபட்ட 2022க்கான வரவு செலவுத் திட்டம் தொடர்பாக கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் பொருளியல் துறை பேராசிரியர் அமிர்தலிங்கம் அவர்கள் உயிரோடைத் தமிழின் தாயகக்கள நிகழ்ச்சிக்கு வழங்கிய

Leave a Reply