இலங்கை மீதான போர்க்குற்றச்சாட்டுகள் எவ்வாறு செல்லும்?| அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | ILC | இலக்கு

131 Views

இலங்கை மீதான போர்க்குற்றச்சாட்டுகள் எவ்வாறு செல்லும்?

இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் நிலை தொடர்பாக அலசும் ஒரு களமாக அமைகின்றது. தற்போதை அரசியல் நிலை பற்றிய பல முக்கிய விடையங்களை அலசும் களமாக இது அமைகின்றது

Leave a Reply