பல இன்னல்களை எதிர்நோக்கியுள்ள பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்கள்

218 Views

பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்கள்

பல இன்னல்களை எதிர்நோக்கியுள்ள பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்கள்

இந்தியா, தமிழகத்தில் புதிய குரல் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளரான ஓவியா அவர்கள் ‘இலக்கு’ ஊடகத்திற்கு வழங்கிய பிரத்தியேக செவ்வி………….முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்

1 COMMENT

  1. […] பல இன்னல்களை எதிர்நோக்கியுள்ள பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்கள் இந்தியா, தமிழகத்தில் புதிய குரல் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளரான ஓவியா அவர்கள் ‘இலக்கு’ ஊடகத்திற்கு வழங்கிய பிரத்தியேக செவ்விமின்னிதழை முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும் https://www.ilakku.org/weekly-epaper-174-march-20/ https://www.ilakku.org/  […]

Leave a Reply