கேவலமான அரசியலையும் போலியான அரசியலையும் எவ்வளவுகாலம் பொறுத்துக் கொள்வது? | ஆய்வாளர் திருச்செல்வம்

318 Views

#மனோகணேசன் #ரவூப்ஹக்கீம் #TELO #PLOT #TNA #அரசியல்ஆய்வாளர்திருச்செல்வம் #அரசியல்களம் #உயிரோடைத்தமிழ்வானொலி #இலக்கு

கேவலமான அரசியலையும் போலியான அரசியலையும் எவ்வளவுகாலம் பொறுத்துக் கொள்வது? | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு

கேவலமான அரசியலையும் போலியான அரசியலையும் எவ்வளவுகாலம் பொறுத்துக் கொள்வது?அண்மையில் ரெலோ அனுசரணையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட 13ஆம் திருத்தச்சட்டம் பற்றியதான தமிழ் கட்சிகளின் ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம் பற்றியும், அதில் மனோ கணேசன், ரவூப் ஹக்கீம் வகித்த பங்கு பற்றியும், கூட்டமைப்பு எடுத்த நிலைப்பாடு பற்றியும் விரிவான ஆய்வாக அமைகின்றது

Leave a Reply