ரஷ்ய, உக்ரைன் சுற்றுலா பயணிகளின் விசா காலம் நீடிப்பு

367 Views

விசா காலம் நீடிப்பு

சுற்றுலா பயணிகளின் விசா காலம் நீடிப்பு

இலங்கையில் தங்கியுள்ள ரஷ்ய மற்றும் உக்ரைன் சுற்றுலாப் பயணிகளின் விசா காலாவதியாகும் திகதியை நீடிப்பதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

அதனடிப்படையில், அவர்களின் விசா காலத்தை கட்டணம் அறவிடாது 02 மாதங்களுக்கு நீடிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது 11,463 ரஷ்ய பிரஜைகள் மற்றும் 3,993 உக்ரைன் பிரஜைகள் இலங்கையில் தங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Tamil News

Leave a Reply