உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 17 | ILC | Ilakku

#தமிழீழப்பெண்கள்எழிச்சிநாள் #முதல்பெண்மாவீரர் #2ம்லெப்_மாலதி #இலக்கு

உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 17

ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 17: தமிழீழப் பெண்கள் எழிச்சி நாளை நினைவாக முதல் பெண் மாவீரர் 2ம் லெப். மாலதி அவர்களை நினைவுகூறும் விதமாக இந்த பதிவு அமைகின்றது. தமிழீழ போராட்ட களங்களில் பல சாதனைகளை படைத்த பெண் போராளிகள், பெண் மாவீரர்களின் நினைவுகளை சுமந்து வருகின்றது இப்பதிவு

Leave a Reply